Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Elisabeth Bollan Lindén-stipendiet

Göteborgs universitet erhöll i testamentet efter Elisabeth Lindén en gåva på 2,4 miljoner kronor att användas för medicinsk forskning. Core Facilities har fått i uppdrag av rektor att fördela stipendiet eftersom det är en plattform med möjlighet att stödja den medicinska forskningen ur ett brett perspektiv.

 

Stipendiet utlyses till unga forskare verksamma inom Sahlgrenska akademin, och ska användas för att nyttja plattformarna inom Core Facilities. Detta innebär att man kan ta del av kunskap och utnyttja tekniker inom Bioinformatik, Proteomik, Avancerad Mikroskopi, Cellodling / proteinproduktion eller använda djurfaciliteten (EBM).

Stipendiet är inte avsett att täcka kostnader för inköp av utrustning och kostnader för material/djur får maximalt utgöra en tredjedel av de ansökta medlen. Utlysning och bedömning av ansökningar görs av fakultetens Råd för Core Facilities. En summa på totalt 250 000 kr per år kommer att fördelas på max 5 stipendiater. En forskare kan erhålla stipendiet som mest tre gånger.

Vilka får söka?

Unga forskare verksamma inom medicinsk forskning vid Sahlgrenska akademin. Detta innebär att doktorander eller disputerade forskare som avlagt sin doktorsexamen för högst 5 år sedan (borträknat ev. föräldraledighet) är målgruppen för stipendiet.

Ansökan

Ansökning skrivs på engelska och läggs in via ansökningsformulär (länk till formuläret). Följande uppgifter krävs för en fullständig ansökan:

• Den sökandes institutionstillhörighet vid Sahlgrenska Akademin

• Motivation/kortare projektbeskrivning (max 150 ord) samt Forskningsplan på engelska (ska bifogas som pdf-bilaga, Max 2 sidor inkl referenser, bilder, tabeller etc.) Det skall tydligt framgå vilket mervärde tillgången till forskningsinfrastruktur vid Core Facilities kommer tillföra studien.

• Curriculum vitae innefattande fullgjorda examina, tidigare och pågående förordnanden samt listade vetenskapliga publikationer (max 2 sidor).

• Kostnadskalkyl och uppskattat totalbelopp för projektet samt sökt belopp för projektet skall anges (max. 75 000 kr).

Det web-baserade ansökningsformuläret är indelat i 4 steg som var och ett måste vara komplett innan man kan gå vidare till nästa steg.

  1. Personuppgifter.
  2. Forskningsprojekt.
  3. Kostnadsberäkning.
  4. Slutlig granskning och inlämning.

 

Efter inlämning av formuläret skickas en kopia av ansökan automatiskt till gruppledare/handledare för godkännande. När godkännandet har kommit in kan granskningen av ansökan påbörjas.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar den 5 maj och stängs den 30 Juni. Stipendier kommer att utdelas den 15 oktober och medlen kan disponeras fram till december påföljande år. Notera att ingen överföring av medel sker direkt till stipendiaten. I takt med att medlen nyttjas inom Core Facilities avräknas kostnaderna från stipendiet.

Prioritering

Inkomna ansökningar kommer bedömas och rankas av sakkunnig grupp utsedd av ledamöter från Sahlgrenska akademins Råd för Core Facilities. Jävsregler tillämpas och definieras för dessa stipendier som pågående eller tidigare samarbete med den sökande eller dennes handledare (tidsgräns 5 år). Delikatessjäv definieras som för övriga statliga myndigheter. Att vederbörande befinner sig på samma avdelning betraktas alltså inte som jäv. Vid prioritering av inkomna ansökningar kommer dessa graderas på en skala 1-5 utefter följande kriterier

  • Frågeställning
  • Metodik
  • Kompetens/Genomförbarhet
  • Medicinsk relevans
  • Ev. rapport (vid förnyad ansökan)

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Rådet för Core Facilities på rekommendation av sakkunnig-gruppens samlade bedömningar.

Om Elisabeth Bollan Lindén

Bollan hette Sandsten i efternamn, innan hon gifte in sig i släkten Lindén i Allingsås. Hennes förstanamn Elisabeth användes sällan, istället kallades hon sitt givna mellannamn Bollan. Långt innan hon gick bort hade hon beslutat att skänka 2 400 000 kronor, en del av det arv hon själv fått efter sin far, till medicinsk forskning vid Göteborgs universitet. Stipendiet kommer att utdelas årligen den 14 september, till minne av Bollan på hennes födelsedag.

Mer om Bollan.

Ansökningsformulär

Öppna formuläret i ny flik.

OBS! Firefox version < 50 och Internet Explorer stöds inte.

Formuläret är öppet för ansökan mellan 5 maj och 30 juni.

Kontaktpersoner

För frågor och mer information kontakta

Core Facilities

Elisabet Carlsohn, 031-786 6685

EBM

Marie Hornfelt

Utdelade stipendier

2018

Kristina Vukusic, Gisela Nilsson, Rickard Nordén och Cecilia Engdahl

Läs mer.

2019

Alessandro Componeschi, Julia Lekholm, Aura Zelco, Kara Schneider.

Läs mer.

Sidansvarig: Core Facilities web editor|Sidan uppdaterades: 2020-05-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?